GROUNDED PEOPLE

Cookie- og privatlivspolitik

Kære nyhedsbrevsmodtager, kursist, virksomhed, web-shop og site-besøgende.
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, at vi beskytter de oplysninger, du deler med os – uanset om du besøger vores web-site, modtager vores nyhedsbrev(e), er kursist, virksomhed eller benytter dig af vores kontaktformularer mv. på www.groundedpeople.dk. Vores databeskyttelsespolitik vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@groundedpeople.dk
.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?
Grounded People er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:
Grounded People
Damløkkevej 9
5450 Otterup
CVR-nr.: 39610671
Telefon: 28747916
Mail: info@groundedpeople.dk

FORMÅLENE MED RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:
– Nyhedsbreve: Fornavn, efternavn og e-mailadresse
– Webshopkøb af fysiske-, service- eller onlineprodukter: Navn, adresse, e mailadresse og telefonnummer
– Kurser, foredrag og workshops: Navn, adresse, virksomhedsnavn, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:
– Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve sker således, at vi kan sende dig relevant information.
– Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb/tilmelding i vores webshop sker med det formål at kunne levere din vare og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.
– Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores kurser, workshops, foredrag mv. sker, således at vi kan sende dig information om arrangementet/kurset og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:
– Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, virksomhedsnavn, e-mailadresse og telefonnummer.

MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere og databehandlere, herunder regnskabspersonale.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Ift. opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.
I forhold til vores kursusforløb, opbevarer vi navnene på vores kursister i maksimalt 30 år, og mailadresser samt andre relevante oplysninger i maksimalt 5 år. Tidsrammen for opbevaring af kursisters navne sker, jf. interesseafvejningen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med det formål til enhver tid at kunne dokumentere rigtigheden af kursusdeltagelse hos Grounded People.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
– Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
– Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
– Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
– Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
-Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på info@groundedpeople.dk.

HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi har hos Grounded People indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse. Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Grounded People er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

COOKIES
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

KONTAKT OG KLAGE
Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger eller elektroniske aftryk, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.
Du kan kontakte vores dataansvarlige på info@groundedpeople.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne politik er gældende fra den 1. august 2019
.

Er du nysgerrig på hvad medarbejderne siger om ledelse?

Få hemmelighederne der giver dig mulighed for at udvikle dit lederskab -  direkte i din indbakke.

Du tilmelder dig samtidig op til vores nyhedsbrev, som giver dig inspiration til dit lederskab. Vi lover dig spændende læsning til DIN udvikling - vi sender efterfølgende max. 1 mail om måneden

Tak for din tilmelding - vi glæder os til at inspirere dig